Back

[829] Fullstack Developer

NodeJS, ReactJS, Docker

Salary: $1300 - $2000 - Location: Saigon

Description

Requirement

Frontend
 •      Thành thạo ReactJs/React Native, SCSS/LESS
 •      Có thẩm mỹ tốt, biết cách cũng như yêu thích tạo ra UI/UX tốt.
 •      Có kinh nghiệm làm Single Page Application, client side và cả server rendering
 •      Có kiến thức về kỹ thuật tối ưu website (load time, page size)
Backend
 •     Thành thạo NodeJs, và các framework như Loopback, Express…
 •     Thành thạo RESTful APIs
 •     Có kiến thức về tối ưu tốc độ và sử dụng tốt các cấu trúc dữ liệu (hash, tree…)
 •     Có kiến thức cơ bản về MySQL, PostgreSQL, MSSQL…
 •     Thành thạo MongoDB và biết cách tối ưu Index, có khả năng profile các câu truy vấn chậm.
 •     Đã làm việc với các GrapDB là một lợi thế
Ops:
 •    Biết sử dụng Docker và một số thao tác cơ bản trên Linux
 •    Có biết hoặc quan tâm đến CI/CD, đã làm việc với Jenkins, GitlabCI, Docker Swarm, Kubenetes… là một lợi thế.

How to Apply

Vui lòng liên hệ mình qua skype hahoainhi hoặc email nhiha@jobseeker.vn nhé!

True Victory is Victory Over Oneself

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/ha.nhi1

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://jobseekers.vn/